ตู้ยามสำเร็จรูป ของ บริษัท นพี กรุ๊ป จำกัด เป็นตู้ยามสำเร็จรูปที่ถูกผลิตออกแบบด้วยความ ประณีตเพื่อให้มีความ สวยงาม มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ คุ้มค่าที่สุดกับการใช้งาน ได้อย่างลงตัว ด้วยความแข็งแรงพิเศษ ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ วัสดุคงทนต่อการใช้งาน สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย การออกแบบและการตกแต่งที่สวยงามตามความต้องการของผู้ใช้ ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในครบครัน

image1.jpegphoto 3.JPG001.jpgphoto 5.JPGimage3.jpegphoto 1.JPGimage.jpegimage2.jpegphoto 4.JPGphoto.JPGphoto 2.JPG