เนื่องด้วยการเติบโตของธุรกิจอสังหริมทรัพย์ การก่อสร้างฯ ตู้ห้องน้ำ สำเร็จรูป จึงตอบโจทย์สำหรับไซด์หน้างาน หรือจะทำห้องน้ำในตู้ สำนักงานก็สะดวกสบายไปอีกแบบ มีทั้งแบบห้องน้ำในตัวตู้สำนักงาน ตู้ห้องน้ำแบบเดี่ยวชาย-หญิง หรือต้องการห้องแยกก็ทำเป็น ตู้คู่ชาย-หญิง ที่ผลิตจากแผ่นฉนวนกันความร้อน เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย พร้อมการออกแบบได้อย่างลงตัว ในการจัดวางสุขภัณฑ์เปรียบเสมือนห้องน้ำบ้านก็ว่าได้