สัปดาห์แห่งการสวัสดีปีใหม่ รับมอบของขวัญ
ขอขอบพระคุณ supplier ที่เคารพและให้เกียรติ บริษัท นพี กรุ๊ป จำกัด
ทางบริษัทขอถือโอกาสนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย
จงอวยพรให้ท่านและพนักงานของท่าน จงมีความสุข มีสุขภาพ พลามัยแข็งแรง
ตลอดจนกิจการจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดปี 2562 และตลอดไปเทอญ
ท้ายนี้เราขอเป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของที่ท่านให้เรามานั้น ส่งต่อไปยังพนักงาน บริษัท นพี กรุ๊ป จำกัด ทุกๆ คนต่อไป