วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

SATISFACTION TO PASS ON
ความพอใจที่บอกต่อ

 

ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ

"เราจะเป็นบริษัทชั้นนำของไทย ที่สอดคล้องกับ "LIFE STYLE" ของลูกค้า

และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวางสืบต่อไป"

 

 

บริษัท นพี กรุ๊ป จำกัด ศูนย์รวม ตู้คอนเทนเนอร์ทุกชนิด อาทิเช่น ตู้สำนักงานมาตรฐาน ตู้สำนักงานดัดแปลง
ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมถึงบริษัทรับผลิต
ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้ผลิตสินค้าออกมาอย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ที่เหนือกว่านั้นคือการตอบโจทย์ของลูกค้า และสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยความพิถีพิถัน
ในทุกรายละเอียด และการควบคุม อย่างเข้มงวดทุกๆ ขั้นตอน จึงนำมาซึ่ง สินค้าและบริการ
ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัทมาโดยตลอด

บริษัทมีความ มุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทสืบเนื่องต่อไป
เพื่อให้สอดคล้องภายใต้นโยบายการดำเนินงานที่ว่า

"ความพอใจที่บอกต่อ"